Svenska islandshästförbundet

SIF är en sammanslutning av 65 lokala islandshästföreningar runt om i Sverige, från Tomelilla i söder till Kiruna i norr.

I dag ingår omkring 6 700 medlemmar i förbundets islandshästgemenskap. SIFs verksamhetsidé är att samla alla som är islandshästintresserade i Sverige. SIF ska verka för ökad kännedom och kunskap om islandshästen och dess unika egenskaper. SIF ska också främja den sportsliga verksamheten i landet. Förbundet sätter stor vikt vid att aktivt arbeta med gemenskapen och att skapa glädje mellan förbundets medlemmar. Det handlar mycket om utbildning, kunskap och en inställning hos alla islandshästryttare och att få fram hästens positiva förutsättningar.

Här är en länk till Svenska Islandshästförbundets hemsida för mer information.

Viktig information!

Viktig information angående Svenska islandshästförbundets ekonomi!
Som de flesta av er vet har svenska islandshästförbundet (SIF) sedan många år arbetat med att bli medlemmar i Riksidrottsförbundet. Som en del i detta arbete skiljde man år 2013 ut avelsdelen från SIF och skapade Svenska islandshästförbundets stiftelse för avel (SIF Avel). Styrelserna till SIF och SIF Avel väljs på årsmötet men det är viktigt att förstå att de är två skilda organ med helt skilda ekonomier. SIF:s största intäkt är medlemsavgifterna från oss medlemmar medan pengar för all registrering av våra hästar (pass, ägarbyten, stoavgifter, hingstlicenser osv) ingår i SIF Avels ekonomi.

Läs mer>>>

SIFs Sverigeritt 2020

Här kommer lite information från SIFs Fritidssektion angående SIFs Sverigeritt 2020.

Avslag på ansökan

SIF har fått avslag på ansökan om medlemkap i Ridsportsförbundet.
Den 24 april hade Riksidrottsstyrelsen möte och beslutade bl a att inte rekommendera att SIF blir medlem i RF i år heller. Detta trots att vi uppfyller samtliga kriterier för medlemskap. 
Ridsportförbundet har också sagt nej till en samverkan som skulle möjliggöra för oss att fortsätta utöva vår idrott. Detta tycker vi självklart är helt fel och kommer nu ägna tiden fram till Riksidrottsmötet (24-26 maj), där det slutgiltiga beslutet fattas, till att försöka påverka de röstande medlemsförbunden och skapa opinion i media.

Läs mer om detta ärende här: