Hur du bokar banan

För den som vill rida på banan skall bokning alltid ske i förväg till Cattis Johnson på sms-nr 070-616 04 05. Vid bokning kontrolleras om du har köpt bankort. Har du inte bankort, nekas du bokning och ridning på banan. När du köper bankort får du inget fysiskt kort, utan ditt namn noteras av föreningens kassör då betalning kommer in på klubbens konto.

Bankortet köps genom att betala in på klubben bankgiro 5579 - 3012 eller swish till 123 571 57 01.

Ange ”bankort" + nummer "1-5” vid inbetalning. Bankort köps de första 5 gångerna, sedan övergår det automatiskt till ett årskort.

OBSERVERA att det är viktigt att ange vilket nummer på bankortet du betalar, om det är första, andra, tredje, fjärde eller femte, för vår redovisnings skull, så det blir neklare att stämma av alla inbetalningar!

Gäller det familjekort, uppge samtliga personer som skall ha tillgång till kortet.

Kolla först själv i schemat här på hemsidan om banan är öppen och att det är ledigt. Tider då banan är öppen för träning samt vilka bokningar som är gjorda finns här på Odinns hemsida under banschema Romme. När det är hårt tryck på banan får ni räkna med att dela den med andra ryttare.

Boka

SMS: 070-616 04 05

Betala

Bankgiro 5579-3012

Swish 123 571 57 01

Ange ”bankort + nummer + namn” vid inbetalning!

Regler för bokning av ovalbanan på Romme

 • Vid högt tryck på banan/stor efterfrågan, så är du inte garanterad att få rida själv den tid du har bokat utan får då samsas med andra.
 • Alla som rider på banan måste vara medlemmar i SIF och ha giltigt ovalbanekort eller betalat in en avgift på 100kr per gång (för medlem) eller 200 kr per gång (icke medlem) till Odinn. Detsamma gäller för deltagare på kurser som hålls på Romme. Se info under Banavgifter!
 • Ryttare med en häst får maximalt boka banan för två timmar, sedan ytterligare en timme per ytterligare hästar som den ryttaren har med sig för att rida.
 • Man får inte gå ihop flera ryttare och boka upp en hel dag om man har för avsikt att rida tillsammans under en begränsad tid på dagen.
 • Om du inte kommer att rida på banan när du bokat den så måste du avboka din tid.
 • Du får inte rida på travbanan, enbart gå över den. Travekipage har företräde. 
 • Du får enbart rida i stora gruspaddocken om travskolan inte har verksamhet där, de har företräde till paddocken. 
   

Bra att veta! 

 • Det finns ingen belysning på banan när det blir mörkt.
 • Parkera inte bil med släp på stora grusplanen mellan stallarna och travbanan (är skyltat parkering förbjuden även om många inte efterföljer förbudet) utan parkera mellan stallarna och staketet/vägen. Då minskar ni också risken för skador på bilen av skenande travhästar (har faktiskt inträffat under en av Odinns tävlingar). 
 • Det är INTE tillåtet att rida på stora travbanan. På em torsdagar har ponnytravet körpaddocken (gruspaddocken) Visa hänsyn till övrig verksamhet på området.
 • Det är INTE tillåtet att rida till ovalbanan/paddocken från parkeringen/grusplanen, ALLA måste leda sin häst till ovalbanan och paddocken!


Boxar på Romme
Vid vanlig träning på Romme finns ingen tillgång till boxar.