Hur vi hanterar era personuppgifter enligt GDPR

Odinn och vårt huvudförbund SIF, Svenska Islandshästförbundet, använder Riksidrottsförbundets medlemssystem IdrottOnLine, IOL, för att hantera medlemsuppgifter. Mer om IOL och GDPR kan du läsa på Riksidrottsförbundets hemsida. Genom att välja att använda det system som hela idrottssverige använder och som Riksidrottsförbundet driftar så ökar vi säkerheten för dina personuppgifter då de ser till att skyddet av systemet ständigt hålls uppdaterat.

Vilka uppgifter vi har om dig kan du själv kontrollera och redigera genom att logga in på ditt konto på IOL. Systemet hämtar aktuella adressuppgifter för folkbokföringsadresserna automatiskt från Skatteverket. De som har tillgång till medlemsuppgifterna i IOL är Odinns styrelse, främst kassören och medlemsansvarig, samt medlemsregisteransvariga på SIF. 

Odinn använder uppgifterna för att kunna kontakta sina medlemmar, för att kunna göra utskick av medlemsavgifter, registrering av tävlingsresultat hos SIF för tävlingar nivå 2-4 och för att få ekonomiska bidrag från Riksidrottsförbundet i form av bl a LOK-stöd kopplat till våra aktiviteter och från SISU-utbildarna för utbildningsaktiviteter. Odinn har gett SIF tillgång till medlemsuppgifterna. SIF använder dessa för utskick av medlemstidningen Islandshästen, hantering av tävlingslicenser (IOL är sammankopplat med tävlingsdatabasen IndTa så att bara betalande medlemmar kan lösa tävlingslicens), registrering av behörigheter och utförda utbildningar inom förbundet och kontroll av röstlängden till riksmötet. Både SIF och Odinn använder också uppgifterna för att kunna hjäpa er medlemmar med systemen när det krånglar