Olika medlemskap

Huvudmedlem - Senior eller ungdom som är medlem. Senior >19 år, Ungdom till och med det år man fyller 18 år.

Familjemedlem - Alla som är skrivna på samma adress. Valfritt antal familjemedlemmar kan knytas till medlemskapet.

Introduktionsmedlem - Den som inte tidigare varit medlem i någon förening som tillhör Svenska Islandshästförbundet, SIF får en reducerad medlemsavgift det första året. 

Stödmedlem - För att bli stödmedlem måste du först vara huvudmedlem i en annan lokalklubb. För att bli stödmedlem lämna in en ansökan om medlemskap och skicka ett mejl till terese.wangdahl@gmail.com med information om att du vill bli stödmedlem i Odinn och vilken förening du är huvudmedlem i. Är fullvärdig medlem även i stödklubben (men får inte tävla för stödklubben).

Om du flyttar - Du behöver inte göra något. Adressuppgifterna uppdateras automatiskt från Skatteverket. Byter du e-postadress eller mobilnummer behöver du logga in på IOL och ändra uppgifterna där. 

Medlemsavgiften betalas alltid in till Odinn.
 

Medlemsavgifter

Ålder Att betala SIFs del Odinns del
Senior, från året man fyller 19 år 515 400 115
Junior, upp till och med året man fyller 18 år 295 200 95
Familj, avgift för första familjemedlemmen, från andra familjemedlemmen
är det gratis
700 550 150
Introduktion 400 300 100
Stödmedlem* 180/230*

*Stödmedlem: 180 kr för en person. 230 kr för en familj.