Viktig information angående Svenska islandshästförbundets ekonomi!
Som de flesta av er vet har svenska islandshästförbundet (SIF) sedan många år arbetat med att bli medlemmar i Riksidrottsförbundet. Som en del i detta arbete skiljde man år 2013 ut avelsdelen från SIF och skapade Svenska islandshästförbundets stiftelse för avel (SIF Avel). Styrelserna till SIF och SIF Avel väljs på årsmötet men det är viktigt att förstå att de är två skilda organ med helt skilda ekonomier. SIF:s största intäkt är medlemsavgifterna från oss medlemmar medan pengar för all registrering av våra hästar (pass, ägarbyten, stoavgifter, hingstlicenser osv) ingår i SIF Avels ekonomi.

Sedan delningen har SIF:s ekonomi rasat och 2013-2019 har SIF gått med en genomsnittlig förlust på 364 000 kr per år, dvs ca 1000 kr per dag.

SIF:s ekonomi är nu på en nära kritisk nivå och om inget drastiskt görs kommer pengarna att vara slut i dec 2020, dvs vi är drygt ett år ifrån konkurs. En konkurs skulle innebära att det inte kommer att finnas instruktörsutbildningar, nationella ungdomssammankomster, officiella tävlingar eller landslag. Det är också oklart vad som skulle hända med lokalföreningarna om vårt sammanhållande organ SIF försvann.

SIF:s dåliga ekonomi har inte varit en hemlighet, på varje årsmöte har vi fått höra att SIF är i ett förändringsarbete och de åtgärder som vidtagits har varit nödvändiga i arbetet med att komma med i riksidrottsförbundet. Och vi i lokalföreningarna har litat på att SIF styrelse har fattat rätt beslut. Det finns fortfarande stora förhoppningar om att vi ska komma med i riksidrottsförbundet, men detta har ännu inte hänt och nästa chans att röstas in är 2021.

Vid SM i juni hölls en ordförandekonferens som helt var vigd åt ekonomifrågan. Vid det mötet fanns både ilska och irritation över situationen men också en stark vilja att hjälpa till och förslag lades fram om att starta en ”Rädda SIF-kampanj”. Som uppföljning till ordförandekonferensen har det nu kommit ett brev till alla föreningar med önskan om ekonomisk hjälp.

Odinns styrelse har nu haft möte om hur vi ska ställa oss till detta. Vi i styrelsen känner irritation, ilska och besvikelse; vi har litat på SIF styrelse som arbetat med medlemsansökan till riksidrottsförbundet, men hur har det kunnat gå så långt? Men efter diskussioner känner vi ändå att vi i Odinn vill dra vårt strå till stacken och försöka hjälpa SIF från konkurs, för det är ändå vi medlemmar som är SIF.

Här är några punkter från vår diskussion:

  • Vi vill inte höja medlemsavgiften. Det kan bli så att SIF höjer den del av medlemsavgiften som går till SIF centralt men vi vill inte höja Odinns del.
  • Vi vill inte ta från Odinns kapital. Klubben har ca 100 000 kr i kapital men få möjligheter till inkomst. Endast 23 % av medlemsavgiften går till lokalklubben, resten går till SIF centralt. Tävlingar, inkl fikaförsäljning, är normalt en stor del av klubbars inkomst. Vi gör sällan vinst på våra tävlingar eftersom Romme-banan är så dyr att hyra och de har monopol på matförsäljning på plats. Vi behöver ha kvar vårt kapital som ev försäkring för förlust vid arrangemang. 
  • Det finns en oro för vad som kommer att hända med de pengar som ev kommer in till SIF; hur vet vi att SIF inte kommer att fortsätta blöda? Den åtgärdsplan som bifogats är väldigt luddig; hur ser tidsplanen ut, vem ska stå som ansvarig för olika poster, vad ska pengarna gå till, hur ska vi få det redovisat? I vårt svar till SIF kommer vi att kräva ett tidsperspektiv och deadlines för projektet, och vi behöver få svar på våra frågor.

Men med den oro och de förbehåll som finns så vill vi ändå hjälpa till. Så styrelsens förslag är att vi arrangerar två medlemsaktiviteter där ni medlemmar får välja om och hur mycket ni vill betala. Då får vi också en chans att ha roligt tillsammans med varandra och med våra hästar!

Fäbodritt: Den 14-15 september. Från Alvik i Leksand till Ljusbodarnas fäbod. Ca 4 h ridning på fina ridvägar. När vi kommer fram är det grillning och umgänge och det finns möjlighet att sova över för dem som vill. Söndag rider vi tillbaka till Alvik igen. Vill man inte rida kan man åka bil dit och bara umgås och äta. Odinn fixar korv och tillbehör, man får betala 50 kr för maten, betalar man mer går det till kampanjen ”Rädda SIF” Anmälan till Margareta Sjölund 0706019848 eller fam.sjolund@telia.com

Föreläsning: ”Ryttarens sits med läkarens ögon”: Onsdag 6/11 kl 18 hos Emma på Ol-Ers i Arkhyttan. På ett underhållande sätt, med aktiva åhörare, går vi igenom vilka krav vi ställer på kroppen när vi rider. Vi pratar om koordination, dominant sida, varför så många ryttare instinktivt rider mer med händerna än med sätet, vad som händer med kroppen när man blir nervös och en massa andra matnyttiga saker. Föreläsare är Mirjam ”Mirre” Horn, läkare och ridinstruktör. Valfritt att betala, alla pengar går till kampanjen ”Rädda SIF”. 
Anmälan till mirre.horn@gmail.com

Mer info om eventen kommer i facebook-gruppen och på Odinns hemsida. Betalning sker kontakt eller via Odinns swish i samband med aktiviteterna.

Vill du läsa brevet från SIF finns det här tillsammans med åtgärdsplan och ekonomisk redovisning.
Har du synpunkter på hur du vill att vi ska agera i frågan, eller om du har andra idéer som kan hjälpa i frågan är du välkommen att kontakta Odinns Ordförande Carin Hesselfors 0705-58 58 58 eller någon annan i styrelsen.

Styrelsen i Odinn