Sverigeritten 2020

Sommaren 2020 går Sverigeritten av stapeln. Odinn är med och arrangerar två av etapperna, och här finns information för dig som är intresserad av att delta. 

Odinns etapper 18-19 juli

Odinn ansvarar för två dagsetapper av Sverigeritten, dessa blir den 18-19 juli (lördag och söndag). Anslutande klubb norrifrån är Gyda, och vi ansluter till Jarnhestur i söder. I och med att man får delta i vilka etapper man vill, bara man är medlem i en SIF-ansluten förening, så hoppas vi att vi kan få gäster från andra klubbar som vill rida med på våra etapper, och vi själva har möjlighet att rida med på andra klubbars etapper, ett kul sätt att se Sverige på!

Etappernas sträckning blir den 18 juli från Gårdvik utanför Svärdsjö, till Nedre Krokfors utanför Sundborn. För den som vill fortsätta nästkommande dag, erbjuds transport för häst och ryttare ner till övernattningen i Vika. Den 19 juli fortsätter ritten från Rensbyn utanför Vika till Karlsgårdarna utanför Säter. Varje dagsetapp beräknas bli ca 5 h lång med pauser längs vägen.

Jag vill vara med och rida!
Anmälan sker i första hand på respektive dagsetapp under Sverigerittens evenemang på Facebook. Odinns etapper kan du också hitta länkar till på Odinns egen Facebooksida om du skrollar ner i ”flödet” på sidan. Om du inte har Facebook, eller har svårt att hitta hur du anmäler dig, kontakta Terese Wängdahl på e-post terese.wangdahl@gmail.com

Bra att veta

Vad är Sverigeritten?
Sverigeritten är en stafettritt genom Sverige med start i norr och avslut i söder. Ridning sker på stigar, vägar m.m. i grupp, där de olika föreningarna ansvarar för att ”guida” sin del av ritten. Sverigeritten är uppdelad i dagsetapper, och mellan varje dagsetapp kommer det att finnas övernattning att boka för både häst och ryttare för den som vill rida med flera dagar på raken.

Vem är arrangör?
Evenemanget ordnas av Svenska Islandshästförbundet (SIF) med dess medlemsföreningar.
 
Vem får delta?
Alla som är medlemmar i en islandshästförening ansluten till SIF får delta i ritten. (Odinn är en SIF-ansluten förening).

Vad kostar det?
Att delta och rida med i ritten kostar inget. Om du skall övernatta kan kostnader tillkomma, liksom för mat, beroende på vilka möjligheter till kost och logi som erbjuds mellan de olika dagsetapperna.

Mer information om hela Sverigeritten och andra klubbars etapper finns bland annat på denna länk: https://www.icelandichorse.se/dettaarsif/Nyheter/nyheterfransif/Sverigeritten2020/

På Facebookgruppen ”Sverigeritten 2020” finns alla etapper upplagda och det kommer att fyllas på med information om var de går, och hur man anmäler sig om man vill vara med m.m.