Bli medlem i Odinn

I medlemskapet ingår automatiskt medlemskap i Svenska Islandshästförbundet, SIF, med en prenumeration av tidningen Islandshästen. Medlemskapet gäller per kalenderår, från januari till december. 

Alla medlemmar i Svenska Islandshästförbundet blir anslutna till en mängd förmåner som du kan läsa mer om genom att klicka här.
(Man kan inte prenumerera på tidningen, den ges enbart ut till medlemmar). 

Det finns olika typer av medlemsskap, läs mer om dem här!

Klicka här för att bli medlem via idrottonline:
https://idrottonline.se/OdinnsIslandshastklubb-Islandshast/Foreningen/Medlemsansokan

Odinns sida på idrottonline hittar du här:
https://idrottonline.se/OdinnsIslandshastklubb-Islandshast/