2023 > 01

Årsmötet kommer att hållas i Sifferbo Bystuga den 26/2 kl 16.00.  

Anmäl gärna att du kommer till terese.wangdahl@gmail.com så att vi kan planera för fika.

Varje medlem kan ställa förslag till årsmötet. Förslag/motioner ska vara styrelsen till handa senast två veckor innan årsmötet. Motioner skickas till terese.wangdahl@gmail.com.  

Alla medlemmar har rätt att närvara och yttra sig på årsmötet. Rösträtt har varje person som varit medlem under året som varit samt de som betalat in medlemsavgift för innevarande år och där avgiften klubben till handa innan årsmötet.  

Läs mer samt dagordning i nedanstående pdf!
 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

-

Senaste nyheter