Välkommen på Odinns årsmöte!

I år hålls det mötet digitalt på grund av läget med Covid-19, det är tråkigt att inte ses, men det är också en chans att för fler att delta oberoende av var man bor i det stora upptagningsområde som vi har i klubben, så passa på att ta den chansen! 

På årsmötet väljs bland annat styrelse inför kommande året, vi tittar på hur året som gick såg ut, och blickar även framåt och pratar om vad som kommer att hända i föreningen inför kommande år. Har man funderingar eller åsikter kring de stora dragen och inriktningen i klubbens verksamhet, så är detta ett bra tillfälle att vara med antingen för att bara lyssna, eller för att göra sin röst hörd för den som vill det. 

Årsmötet kommer att hållas digitalt via teams den 20/2 kl. 15.00. Anmälan sker till mirre.horn@gmail.com, så får man en länk till mötet skickad. 

Varje medlem kan ställa förslag till årsmötet. Förslag/motioner ska vara styrelsen till handa senast två veckor innan årsmötet. Motioner skickas till mirre.horn@gmail.com. 

Dagordning och kallelse finns i nedanstående fil. 

Alla medlemmar har rätt att närvara och yttra sig på årsmötet. Rösträtt har varje person som varit medlem under året som varit samt de som betalat in medlemsavgift för innevarande år och där avgiften kommit SIF eller klubben till handa innan årsmötet.

(Får du det här mailet och har frågor om medlemskapet i Odinn, kontakta Terese Wängdahl på e-post terese.wangdahl@gmail.com). 

Än en gång, välkomna!

Glada vinterhälsningar från styrelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter