VIKTIG INFO ANGÅENDE KM – ingen publik!

VIKTIG INFO ANGÅENDE KM:
Som läget är med pågående Corona-pandemi krävs tillstånd från Polisen för att ordna offentlig tillställning. Polisens jurist har klassat vår tävling som offentlig och vi har fått tillstånd för tävling med 50 deltagare. Funktionärer får finnas på området utöver dessa 50 men DET ÄR INTE TILLÅTET MED PUBLIK.

Viktigt att detta respekteras. Alla funktionärer bär funktionärs-västar.
Funktionärer kommer att kunna avvisa personer från platsen som inte har giltigt tillträde.
Tillståndet finns att läsa under fliken Tävling, KM på Odinns hemsida.

Om du vill se tävlingen finns fortfarande möjlighet att anmäla dig som funktionär :)

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter