Medlemsförmåner

Medlemskap i Svenska Islandshästförbundet/SIF 2023
Som medlem i Odinns Islandshästklubb blir du också automatiskt medlem i Svenska Islandshästförbundet. Alla medlemmar i Svenska Islandshästförbundet blir anslutna till en mängd förmåner som du kan läsa mer om genom att klicka här.

Som medlem i SIF får du:

  • Tidningen Islandshästen hem i brevlådan som är full av information om islandshästar och aktiviteter.
  • 10% rabatt på försäkringar hos Agria.
  • Olycksfallsförsäkring vid alla aktiviteter som arrangeras via en medlemsförening i SIF.
  • SIFs föreningar har en arrangörsförsäkring som ger ersättning vid skador på icke medlemmar och deras egendom vid arrangemang.
  • Tillgång till utbildningar inom SIF.
  • Möjlighet att köpa ryttarlicens och delta på officiella tävlingar, nivå 1-3.


 
Medlemsrabatt i Agria
Agria har en medlemsrabatt på 10%. Medlemsskap och individuellt medlemsnummer i SIF ska meddelas Agria för att rabatten ska utgå. Rabatten kan inte kombineras med andra organisationsrabatter eller självriksavtal, dock kan rabatten kombineras med eventuell samlingsavtalsrabatt. Total rabatt kan maximalt utgå enligt Agrias vid var tid gällande rabattpolicy.
 
Medlemstidningen Islandshästen
Medlemstidningen Islandshästen ges ut med fem nummer per år. I tidningen kan man läsa intressanta artiklar om allt från reseberättelser till hästhälsa, vad som är på gång i islandshästvärlden, reportage från tävlingar och avelsbedömningar, annonsera mm.
 
Reducerat pris av bankort på Ovalbanan
Alla medlemmar i Odinn, inkl stödmedlemmar, har förmånen att köpa bankort på den fina ovalbanan på Romme travet.

Du kan läsa mer om förmånerna på SIF's hemsida, klicka här.

Några fler exempel på medlemsförmåner:
Back on Track
Swedol
Uhip


Tillträde till databasen WorldFengur
Alla medlemmar i SIF har gratis tillträde till databasen World Fengur.

Så vad är WorldFengur?
WorldFengur är en webbaserad moderstambok för alla världens Islandshästar. Den innehåller alla Islandshästar som har registrerats, ca 460.000 individer från 31 land. Den äldsta individen i databasen är Gráskjóna frá Gullberastöðum som var född år 1860! Tack vare WorldFengur anses alla världens Islandshästar tillhöra samma population och på grund av detta är det möjligt att beräkna BLUP avelsindex för alla registrerade individer.

Hämtat från hemsidan www.worldfengur.com:
WorldFengur is the studbook of origin for the Icelandic horse. WorldFengur is a web database program, which opens access to a database containing information on Icelandic horses in the membership countries of the FEIF (International Federation of Icelandic Horse Associations). WorldFengur is a joint effort by the Farmers Association of Iceland (FAIC) and FEIF to construct an official and central database on horses of Icelandic origin located all over the world. In WorldFengur you can find comprehensive information on around 410.000 Icelandic horses all around the world e.g. pedigree, offspring, assessments, owners, breeders, BLUP, colours, microchips and more. Also you can find about 13.000 pictures of breeding horses. These numbers are increasing every day. You are just one step away from accessing WorldFengur.
 
Så här gör du för att få tillgång till WF vid nyregistrering:
Ny medlem som vill skaffa ett WorldFengur-inlogg ska går in på den här sidan och fyller i sina uppgifter: Ansökan om Worldfengur ID

D.v.s. man mailar inte SIF. Om man vill ha sitt medlemsnummer så finns det fortfarande som det står på baksidan på tidningen. Man kan också logga in på Idrott Online, trycka på sitt namn högst upp i högra hörnet, och där klicka på "Mina sidor". På "Mina sidor" står medlemsnumret (som är detsamma som Idrotts-ID).