Hur man tävlar med islandshäst

Grundläggande tips för dig som vill eller ska tävla.

Förberedelser
Läs på om hur man rider grenen i tävlingsreglementet FIPO. Där står också viktig information kring regler för tävlingar vilket också finns i det Svenska tillägget till FIPO. Där står regler som finns i Sverige men inte internationellt. Bägge dessa dokument hittar du på SIFs hemsida under Tävling.

Läs också igenom domarhandledningen, den finns på svenska på Odinns hemsida under Tävling, Att tävla. Titta även i tabellerna som hör till domarhandledningen, där får du snabbt en bild över hur du måste rida för att uppnå en viss poäng.

Om tävlingen är inoficiell behöver ryttaren inte vara medlem i någon islandshästklubb som är ansluten till SIF (Svenska IslandshästFörbundet). Ryttaren behöver heller ingen ryttarlicens. Hästpasset måste alltid vara med när hästen transporteras. Titta i ryttarbrevet om tävlingsarrangören kräver uppvisande av vaccinationsintyg vid incheckningen. Hästen måste i så fall ha en godkänd grundvaccination och vara omvaccinerad årligen inom 1 år och 21 dagar från föregående vaccinationsdatum. Om omvaccinationen inte genomförts inom den föreskrivna tiden måste en ny grundvaccinering genomföras. Till tävlingen behöver du ta med dokument som styrker hästens obrutna vaccineringar från och med grundvaccinationen. Om papper saknas får du inte ens lasta ur hästen på tävlingsplatsen. Om din veterinär kan styrker att vaccinering genomförts men inte dokumenterats korrekt (antingen muntligen eller skriftligen) kan arrangören tillåta dig att starta. 

Oftast vill arrangören ha ett hästägarbevis, det är en blankett som du kan skriva ut från SIFs hemsida, och ibland från tävlingsarrangörens hemsida. Den fyller hästägaren i för att garantera att hästen är frisk för att tävla och att den inte träffat sjuka hästar strax innan tävlingen och därmed kan vara smittobärare.

Det finns en hel del regler när det gäller utrustningen på hästen vid en tävling. Viktigast att veta är att hästar som tävlar T8, T7, T6, T5, V6, V5, V4, V3 och V2 enbart får ridas på tränsbett eller bettlöst huvudlag avsett för ridning men utan hävstångseffekt. Parerstänger på tränsbettet är godkänt. Information om detta finns i Svenska tillägget till FIPO.  

Ibland är det tillåtet att gå runt inne på banan med hästen innan tävlingen börjar eller under lunchpauser. Det bestämmer varje tävlingsledare så fråga vid incheckning eller ryttarmötet vad som gäller. När arrangören sladdat gruset på banan sista gången innan första start brukar de inte vilja att man går inne på banan. 
Värm upp hästen innan du ska in och tävla, det är inte tillåtet att någon annan värmer upp din häst. Du kallas till collectingring av speakern ca 3 minuter innan det är din tur in på banan. Om ni är flera som ska rida samtidigt i ett heat får ni oftast band i olika färger av funktionären i collectingring. Rid inte in i collectingring om du inte är kallad dit av speakern. 

När speakern kallar in dig på banan rider du ut ur collectingring och in på banan. De flesta brukar rida in i tölt. Rid inte ut ur collectingring och in på banan innan du är kallad. Domarna eller sekretariatet kan behöva mer tid för att vara redo för bedömningen av ditt heat. Dessutom kan speakern vilja fördela ekipagen jämt över banan och väntar därför med att kalla in nästa ekipage. Det kan också ha blivit strul med ordningen ni ska rida in i och det kan då bli fel ute hos domarna. 

Vilket varv man rider in i beror på vad du valt när du anmält dig till tävlingen. Har du inte angett något varv sätts du automatiskt i vänster varv i enlighet med bestämmelserna i FIPO. Vilket varv det är räknas sett från mitten av banan. Ska du rida i vänster varv rider du till höger när du ska in på banan och har sedan vänster sida in mot mitten av banan. 

Inne på banan
Nicka en hälsning till domaren.

I de klasser som rids på speakerns kommando så talar speakern om vad du ska visa och talar om när du är klar med ett moment. Det kan höras dåligt ibland, om det blåser eller regnar, och det är därför bra om du själv memorerat i vilken ordning du ska rida de olika momenten.

Om du till exempel rider T8 säger speakern ungefär: "Varsågod och visa valfritt tempo tölt." Och när tiden gått ut, vilket är 60 sekunder med tre ekipage på banan, säger speakern ungefär: "Då tackar vi för det och du kan ta ned hästen till skritt och byta varv. Varsågod att visa valfritt tempo tölt." Osv.

Hästarna i ett heat kan gå olika fort och det är då kutym att förvarna framförvarande ryttare innan du rider om genom att till exempel säga "kommer på yttern" eller "kommer på innern". Det minimerar också risken för att ni råkar krocka och skada hästarna. 

Du får inte korsa ditt eget spår när du väl är inne på banan, alltså inga volter om inte speakern säger att det är okej. Mellan momenten i finalerna kan speakern ibland be ryttarna att fördela sig jämt över banan. ryttarna får då sakta in eller göra halt. Om huvuddomaren säger att det är okej kommer speakern säga att ni får fördela er genom volter. Om något går galet medan du är inne på banan, så att du misstänker att du är diskvalificerad, så har du ändå rätt att rida klart ditt program. Kom ihåg på tävling att det alltid är upp till domaren att tala om att du är diskvalificerad och det gör domarna först efter att hela bedömningen är klar. Så om hästen hoppar av banan kan du rida tillbaka in igen och avsluta. Enda gången du måste bryta är om hästen skadar sig, är halt eller trampar av sig en sko.

Som ryttare får du inte sitta av hästen inne på banan, du är då automatiskt diskvalificerad. Om en boot håller på att ramla av, t ex under en final, kan du som ryttare ropa och fråga huvuddomaren om det är okej att någon från publiken hjälper till att fästa eller ta bort bootsen. Det brukar de tillåta i de skrittpauser som är mellan varje moment i en final, under tiden som domarna ger sin poäng. 

När bedömningen är avslutad måste du sakta av till skritt så snabbt som möjligt, annars kan du bli diskvalificerad. Sedan rider du i skritt närmaste vägen till utgången. Nu gör det ingenting om du gör en volt. Om speakern säger att ni får bege er till utgången så snabbt som möjligt så innebär det trav eller tölt. Inte galopp! Oftast så vill speakern att man skyndar sig av banan för att tävlingen inte ska ta för lång tid.

När du ridit ut från banan, stanna inte direkt utanför banan. Rid istället vidare så att du inte blockerar vägen för nästa ekipage som ska in på banan.

Utrustningskontroll och diskningar
Ungefär 25 % av ekipagen i en klass lottas fram för att genomgå en utrustningskontroll. Den sker efter att du har ridit ditt program och speakern ropar då ut att det är utrustningskontroll när ni rider ut från banan. Stanna då utanför collectingring så kommer en domare och genomför kontrollen. Efter varje final är det obligatorisk utrustningskontroll på alla ekipage.

Vid utrustningskontrollen kontrollerar de främst:

  • Tjocklek och bredd på hästens skor samt tjocklek på eventuella sulor. 
  • Längden på hästens hovar
  • Längden på spö.
  • Att hästens utrustning sitter bra. 
  • Att hästen har korrekt utrustning, t ex att inte stångbett används på häst som startar i en "övrig gren".
  • Vikten på eventuella boots.
  • Om hästen har sår i munnen.

Innan du ska in och rida har du alltid rätt att låna mätutrustningen i collectingring och kontrollera din utrustning. Det är ju onödigt att bli diskad från tävlingen för att spöet är 2 mm för långt.  

Om du blir diskad i en klass för felaktig utrustning får du byta utrustning till nästa klass men du får inte sko om hästen när du ridit din första uttagning på tävlingen.

När din klass är klar sätts resulten upp så snabbt som sekretariatet hinner. Där markeras vilka som går till A-final och B-final. Tävlingsarrangören bestämmer i vilka klasser de vill köra finaler och om de vill ha bara A-final eller även B-final i en klass. Detta bestäms när tidsprogrammet inför tävlingen görs, vilket är ca en vecka innan tävlingen. Beslut om vilka finaler i vilka klasser baseras därför på hur många anmälda det är i varje klass just då. Antalet anmälda i en klass kan komma att ändras drastiskt men man brukar inte lägga in nya finaler på grund av det. Antalet finaler bestäms också utifrån tidsprogrammet.

Finaler och varningar
De fem bästa poängen går till A-final. Om flera har samma poäng kan det bli mer än 5 ekipage. Vinnaren av en eventuell B-final får välja om hen vill ställa upp även i A-finalen. FIPOs regler är tydliga när det gäller hur många ekipage som går till finaler. Det får arrangören inte ändra på tävlingar som följer FIPO.

Om du har gått till final, meddela sekretariatet så snabbt som möjligt om du inte ska rida finalen. Då har ekipage bakom dig i resultatlistan möjlighet att få rida final istället. Det är inte roligt när det på grund av sena strykningar bara blir 2-3 hästar i en final. Du måste stryka dig om du inte ska starta i finalen. Om du blir kallad till collectingring inför en final men inte dyker upp får du en varning för osportsligt uppträdande. Denna varning läggs sedan ut på SIFs hemsida ihop med alla andra varningar som domarna kan dela ut under en tävling. Varningarna ligger kvar i 2 år.  

Vid finaler beslutar deltagarna i finalen i vilket varv ni ska rida. Det brukar oftast bestämmas i collectingring. Det blir det varv som majoriteten bestämmer. Vid lika antal röster har den ryttare som hade högst poäng vid uttagningen dubbla röster.