Tidsprogram Odinns vintertölt 2020

9.00

T8u

T8

T8u B-final

T8 B-final

paus

T3

T8 A-final

T8u A-final

ca 11.30 - 12.30 Lunch under Lunchen kommer Mirjam Horn ha en passcliniq

V5u

V5

F2 - prisutdelnig direkt efter uttagning

paus

V5 B-final

V5u B-final

paus

V2 - prisutdelning direkt efter uttagning

V5 A-final

V5u A-final