Odinns Klubbmästerskap 12-13 oktober 2019

En officiell nivå 4 tävling på Romme. 

Anmälna sker på IceSale.se 

Grenar: T8, T3, T4, V5, V2, F2 och P2. Max en tölt-, flergångs- och passgren/ekipage.