Schema och bokningar Romme banan 2019

Verksamhetsschema Islandsträning Romme 2019 vecka 9 - 52

Bokning av banan sker via sms till Andrine Reichel tel: 073-048 14 90

Tisdagar är banan endast öppen för travverksamhet. Från 1/5--30/9 stora banan öppen för travträning dygnet runt. Provloppen på torsdagar genomförs varje torsdag. Visa ömsesidig hänsynPonnyträning: Lördagar 13.30 – 14.30, samt torsdagar efter kl 14.00. OBS Respektera ponnytiderna!
 
             
Vecka Måndag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
9 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00
10 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 Trav 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00
11 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 Trav
12 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00
13 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 17.30-18.30 Moa Trav 15-17 Andrine 12-13 Linnea
14 15.00 - 20.00 16.30-19.30 Anna 16-17 Mirre
16-17 Linnea 15-17 Odinnträff för alla Trav
15 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 Rommeis Rommeis Rommeis Rommeis
16 15.00 - 20.00 15-16 Linnea 18-19 Jane 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 Trav
17 15-16 Åsa 18-19 Jane, Johanna 15.00 - 20.00 15-17 Gardar 18-19 Terese 18-19 Jane, Johanna Trav 09.30-11 Tiina, Alicia 11-13 Wilma, Lisa, Maja
18 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 Trav Hot rod show Hot rod show Hot rod show
19 15.00 - 20.00 18-20 Linnea 17-19 Linnea Trav 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00
20 17-18 Terese 17-19 Eleonor, Catharina19-20 Frida 18-20 Lisa 15.00 - 20.00 Trav 15-16.30 Moa 9-14 Odinn
21 17.30-18.30 Elsa 17-19 Eleonor, Annika 18.30-20 Stina, Micaela, Ulrika  18-20 Lisa Rommeis Rommeis Rommeis Rommeis
22 17-19 Linnea Rommeis Rommeis Rommeis Rommeis Rommeis
23 15.00 - 20.00 Trav 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00
24 Trav 18-20 Jane, Joanna, Annika, Eleonor 15.00 - 20.00 Trav 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00
25 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00
26 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 17-18 Terese 8.00 - 20.00
27 15.00 - 20.00 15-16 Andrine 18-20 Lisa 15.00 - 20.00 Ponnytrav  15.00 - 20.00 Ponnytrav
28 18-20 Jane, Joanna 15.00 - 20.00 Rommeis Rommeis Rommeis Rommeis
29 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 Trav 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00
30 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 Trav 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00
31 18-19 Alicia, Tiina, Annika 15-20 Mirre 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 16-17 Lisa, Maja
32 15.00 - 20.00 18-20 Micaela, Stina, Eleonor, Cattis, Ullis 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 Trav 8.00 - 20.00
33 Trav 17.30-19 Elsa Borl. Ryttarsällsk. Borl. Ryttarsällsk. Borl. Ryttarsällsk. Borl. Ryttarsällsk.
34 18-20 Jane, Joanna 17-19 Gardar 18-19 terese Trav 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00
35 18-20 Micaela, Stina, Eleonor Rommeis Rommeis Rommeis Rommeis

Rommeis

36 Trav
15.00 - 20.00 18-19.30 Moa 18-20 Ann-Marie, Sara 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00
37 16-18 Moa 18-19 Terese 15.00 - 20.00 16-18 Linnea 15.00 - 20.00 Trav
38 16-18 Moa 18-20 Jane, Joanna 16-17 Gardar, Mirre 17-19.30 Klubbkväll Trav 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00
39 Trav 17-19.30 Klubbkväll 15-17 Linnea 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00
40 Trav 17-19.30 Klubbkväll 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00
41 Trav 15-17 Linnea 15-17 Linnea Trav Odinn Odinn
42 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 Trav 8.00 - 20.00
43 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 Trav

15.00 - 20.00

8.00 - 20.00
44 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 Trav 8.00 - 20.00
45 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 Trav 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00
46 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 Trav 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00 
47 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 Trav 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00
48 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 Trav 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00
49 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 Trav 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00
50 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 Trav 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00
51 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 Trav 15.00 - 20.00 8.00 - 20.00
52 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 15.00 - 20.00 Trav 8.00 - 20.00