Information om banavgifter Romme 2019

Vid Odinns årsmöte diskuterades banavgifter för medlemmar respektive icke medlemmar som vill nyttja föreningens bana på Romme, här kommer därför uppdaterad information till dig som vill rida på banan framöver.

 


Odinn betalar varje år en summa till Romme-travet för att få nyttja banan, för att detta skall bära sig ekonomiskt, så behöver Odinn ta ut en avgift från de som rider på banan. För avgiften får du som ryttare tillgång till en välskött bana som kan bokas flera vardagskvällar/eftermiddagar i veckan samt även på helger.

Då Odinn vill främja sina medlemmar, så skiljer sig avgifterna för den som är medlem respektive icke medlem. Som stödmedlem har du samma priser som ordinarie medlem.

Familjekort eller tränarkort kan nyttjas antingen av flera familjemedlemmar som bor under samma tak eller gemensamt av tränare och tränarens anställda, förutsättningen är då att samtliga som nyttjar denna typ av bankort är antingen ordinarie medlem/familjemedlem eller stödmedlem i föreningen.

På årsmötet beslutades att höja avgifterna inför 2019. Höjningen beror på att Odinn tidigare haft förhållandevis låga banavgifter i jämförelse med vad banan kostar föreningen. De nya avgifterna är satta i nivå med andra föreningars avgifter för sina respektive banor.

För den som vill rida på banan skall bokning alltid ske i förväg till Andrine Reichel på sms nr 073-048 14 90. Vid bokning kontrolleras om du har köpt bankort. Har du inte bankort, nekas du bokning och ridning på banan. När du köper bankort får du inget fysiskt kort, utan ditt namn noteras av föreningens kassör då betalning kommer in på klubbens konto. Bankortet köps genom att betala in på klubben bankgiro 5579 - 3012 eller swish till 123 571 57 01. Ange ”bankort + namn” vid inbetalning. Gäller det familjekort/tränarkort, uppge samtliga personer som skall ha tillgång till kortet.

Priser 2019 för bankorten är följande:

Medlemspris:
- Årskort (inkl. stödmedlem) 500 kr.
- Familjekort/tränarkort 1200kr. (Gäller medlemmar som bor på samma adress).
- Engångskort för medlem 100 kr (om man rider 5 gånger övergår betalningen till årskort).

Avgift för icke medlemmar:
- Årskort 1500 kr.
- Engångskort vid enskild bokning 200 kr.
- Engångsavgift vid arrangemang av Odinn/Odinns tränare 100 kr.

 

Vid frågor gällande ovanstående är ni välkomna att ta kontakt med någon av styrelsens medlemmar. Vi önskar er ett fint och roligt träningsår på banan!

Med vänliga hälsningar Odinns Styrelse