Banavgifter för att rida på Ovalbanan

Innan ni bokar och rider på ovalbanan måste ni betala in den avgift som gäller för er ( se nedan) på bg 5579 - 3012. Skriv namn och adress.

AVGIFTER:

  • Engångskort - medlem eller icke medlem - 100 kr. Vill ni senare köpa ett ban-kort får ni räkna in de engångsavgifterna som ni redan har betalat in och bara betala in resterande belopp.
  • Helårskort - medlem - 300 kr ( gäller även stödmedlemmar).
  • Familjekort/tränarkort (årskort) - 700kr
  • Helårskort - Icke medlem - 700 kr
  • Banan måste bokas innan du rider där. Se längre ned hur du bokar banan.
  • Banan får bara bokas heldag om man har kurs med flera deltagare
  • Om banan redan är bokad är det den som har bokat först som avgör om du får rida där.