Regler för bokning av ovalbanan på Romme

  • Inga bokningar av banan helg innan större evenemang/tävlingar på banan. (Fri ridning)
  •  Vid högt tryck på banan/stor efterfrågan, så är du inte garanterad att få rida själv den tid du har bokat utan får då samsas med andra.
  • Alla som rider på banan måste vara medlemmar i Odinn, ha giltigt ovalbanekort eller betalat in en avgift på 100kr per gång till Odinn. Det samma gäller för deltagare på kurser som hålls på Romme.
  • Ryttare med en häst får maximalt boka banan för två timmar, sedan ytterligare en timme per ytterligare hästar som den ryttaren har med sig för att rida.
  • Man får inte gå ihop flera ryttare och boka upp en hel dag om man har för avsikt att rida tillsammans under en begränsad tid på dagen.
  • Om du inte kommer att rida på banan när du bokat den så måste du avboka din tid.
  • Du får inte rida på travbanan, enbart rida över den. Travekipage har företräde. 
  • Du får enbart rida i stora gruspaddocken om travskolan inte har verksamhet där, de har företräde till paddocken.