Inför Odinns årsmöte 23/2

Odinns årsmöte den 23 februari närmar sig och styrelsen behöver fyllas på. Vi behöver 1 ledamot och 1 suppleant samt 2 ungdomsrepresentanter. Vi har en extern kassör så kan du lite om ekonomi så kan vi gärna sköta kassörsposten i styrelsen. Vi i valberedningen har förslag till posterna ordförande och ytterligare en ledamot. Vi vill att du ska vara delaktig och pigg på att tillsammans forma Odinn 2020.

Vi i valberedningen heter Anna och Susanne vi finns på Vintertölten i Rättvik den 16 februari, Susanne sitter i incheckningen.
Mig kan ni ringa för mer information när som helst.
0708-421960

Anna och Susanne