Nyhetsbrevet upphör!

Det kommer inte bli något mer nyhetsbrev – medlemmarna får håll koll på hemsidan istället för att få uppdatering av vad som händer ute i Odinnland! Detta då vi i Odinn nu har fått igång uppdateringen på Odinn’s hemsida, vilket innebär att det inte blir något mer utskicka av nyhetsbrev. Vi hoppas att vi istället kan hålla hemsidan uppdaterad med ny information om föreningen, aktiviteter och om Odinn´s medlemmar.

Med vänliga hälsningar Odinn´s styrelse