Inbetalningsuppgifter för medlemsavgift 2019

                         

Hej alla ute i Odinnland!


Nu är det dags att betala in medlemsavgften för 2019. Ni som är medlemmar i Odinn och vill fortsätta vara det ska kolla er e-post för att få information om hur ni ska betala in medlemsavgiften för i år. Inbetalningen ska ske via IOL (idrottOnLine) och ej direkt till Odinns Bankgiro. Om du inte hittar mejlet på en gång, kolla i skräpkorgen om det hamnat där.