Olika medlemskap

Huvudmedlem, SeniorVuxen medlem eller Ungdom - t o m det år man fyller 18 år

Familj - Personer skrivna på samma adress. Valfritt antal familjemedlemmar kan knytas till medlemskapet.

Intro - Ny medlem, se information nedan.  

Stöd - Medlem som har huvudmedlemskap i annan lokalklubb. Är fullvärdig medlem även i stödklubben (men får inte tävla för stödklubben).

Introduktionsmedlemskap endast 400 kronor
Den som inte tidigare varit medlem i någon förening som tillhör Svenska Islandshästförbundet, SIF får en reducerad medlemsavgift det första året. 

Medlemsavgiften betalas alltid in till Odinn.