Bilder från medlemsträffen på Rommebanan 2/9 2018

Foto: Ann-Christine Karlsson