Bilder från Odinns aktiviteter

Ungdomsträff hos Gardar med ungdomar från Odinn, Edda, Jarnhestur och Oda-Raudka

Vintertölt 2013 

TREC träning, orientering

TREC träning, hinderbana