Sverigeritten 2020

Sommaren 2020 går Sverigeritten av stapeln. Odinn är med och arrangerar två av etapperna, och på den här sidan finns information för dig som är intresserad av att delta.

Bra att veta

Vad är Sverigeritten?

Sverigeritten är en stafettritt genom Sverige med start i norr och avslut i söder. Ridning sker på stigar, vägar m.m. i grupp, där de olika föreningarna ansvarar för att ”guida” sin del av ritten. Sverigeritten är uppdelad i dagsetapper, och mellan varje dagsetapp kommer det att finnas övernattning att boka för både häst och ryttare för den som vill rida med flera dagar på raken.

Vem är arrangör?

Evenemanget ordnas av Svenska Islandshästförbundet (SIF) med dess medlemsföreningar.

 

Vem får delta?

Alla som är medlemmar i en islandshästförening ansluten till SIF får delta i ritten. (Odinn är en SIF-ansluten förening).

Vad kostar det?

Att delta och rida med i ritten kostar inget. Om du skall övernatta kan kostnader tillkomma, liksom för mat, beroende på vilka möjligheter till kost och logi som erbjuds mellan de olika dagsetapperna.

Var kan jag få mer information?

Information om Odinns etapper av ritten läggs ut här på hemsidan, längre ner på denna sida, och kommer även att länkas på Facebooksidan.

Mer information om hela Sverigeritten och andra klubbars etapper finns bland annat på denna länk: https://www.icelandichorse.se/dettaarsif/Nyheter/nyheterfransif/Sverigeritten2020/

På Facebookgruppen ”Sverigeritten 2020” finns alla etapper upplagda och det kommer att fyllas på med information om var de går, och hur man anmäler sig om man vill vara med m.m.

Odinns etapper 18-19 juli

Odinn ansvarar för två dagsetapper av Sverigeritten, dessa blir den 18-19 juli (lördag och söndag). Anslutande klubb norrifrån är Gyda, och vi ansluter till Jarnhestur i söder. I och med att man får delta i vilka etapper man vill, bara man är medlem i en SIF-ansluten förening, så hoppas vi att vi kan få gäster från andra klubbar som vill rida med på våra etapper, och vi själva har möjlighet att rida med på andra klubbars etapper, ett kul sätt att se Sverige på!

Planeringen pågår för fullt och nedan kommer vi att fylla på med information allt eftersom. Vi är just nu 3-4 personer som arbetar aktivt med planeringen, men finns det fler som är intresserade av att vara och planera så är ni varmt välkomna! Det går i så fall bra att ta kontakt med Terese Wängdahl eller Mirjam Horn i styrelsen.

Vad händer just nu?

1 mars               Planeringsträff för dagsetappen den 18 juli. Planeringsgruppen kommer att träffas och börja detaljplanera denna etapp gällande boende, ridvägar m.m.

18 juli                Odinns första etapp. Den kommer starta i Gårdvik utanför Svärdsjö och avslutas i Rensbyn utanför Vika.

19 juli                Odinns andra etapp. Den kommer att starta i Rensbyn utanför Vika och avslutas i Yttre Heden utanför Säter.

Jag vill vara med och rida!

Vill du vara med och rida så kommer det vara möjligt att anmäla detta till respektive etapp längre fram, när detaljplaneringen är klar. Mer information om detta kommer, men planera gärna in datumen redan nu om du vill vara med!

 

Jag har inte möjlighet att rida men vill vara delaktig ändå!

Känner du att du skulle vilja vara med och hjälpa till och träffa andra islandshäst- och naturintresserade, men kanske inte rida?

Vi kommer tacksamt ta emot hjälp med markservice så som t.ex. att ha en följebil, kanske någon som vill servera fika eller lunch efter vägen, kanske fixa med tillfälliga hagar till hästarna vid lunchstoppet, eller annat praktiskt som kan behövas. Får vi gäster längre bortifrån så kommer det säkert vara välkommet om det finns någon aktivitet att göra på kvällen efter ridningen, kanske något finns vi vill visa av Dalarna?

Tveka inte att höra av dig till Mirre eller Terese om detta med!